Thứ Ba, 16 tháng 1, 2018

Máy thử dầu cách điện máy biến áp tại Việt Nam

Video giới thiệu về máy lọc dầu cách điện máy biến áp
Model: BA80
Xem thêm chi tiết tại website:

http://www.patek.com.vn/vi/product/thiet-bi-thi-nghiem-do-luong/may-kiem-tra-cach-dien/kiem-tra-cach-dien-dau-ba80-detail.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét