Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2016

PONOVO CT Analyzer PCT200iMáy thử CT/ PT cung cấp bởi PATEK
www.patek.com.vn

Link máy thử CT/PT
http://www.patek.com.vn/vi/product/thiet-bi-thi-nghiem-do-luong/thu-ct-pt/pct200ai-detail.html

Kìm đo đa năng trong lĩnh vực thí nghiệm điện

Xem thêm kìm đo đa năng F03
http://www.patek.com.vn/vi/product/thiet-bi-thi-nghiem-do-luong/may-do-cam-tay-da-nang/f03-detail.html

www.patek.com.vn

Máy thử Rơle cung cấp bởi PATEKMáy thử Relay PONOVO
Nhà cung cấp PATEK - www.patek.com.vn
Xem thêm về thiết bị:
>> http://www.patek.com.vn/vi/product/thi-nghiem-relay/may-thi-nghiem-relay-6i/may-thu-role6163-detail.html

Máy phân tích chất lượng điện năngPATEK là nhà cung cấp chuyên nghiệp về các Máy phân tích chất lượng điện năng, phân tích công suất và sóng hài, máy thí nghiệm trong lĩnh vực thử nghiệm đo lường điện tại Việt Nam

Máy phân tích chất lượng điện năng, xem chi tiết sản phẩm:
http://www.patek.com.vn/vi/events/66-giai-phap-ve-phan-tich-chat-luong-dien-nang.html

Máy phân tích chất lượng điện năng, xem thêm Website PATEK Co.,Ltd: http://www.patek.com.vn

Nhà Phân Phối
Công Ty TNHH Kỹ Thuật và Thiết Bị Thái Bình Dương
Tel: +84 8 3 878 2992    | Fax:  +84 8 3 736 1163


Hướng dẫn kết nối bộ phận khử khí dầu với máy biến áp

Video hướng dẫn kết nối bộ phận khử khí của thiết bị GlobeCore và máy biến áp
PATEK - nhà cung cấp máy lọc, tái chế, khử khí dầu máy biến áp tại Việt Nam
www.patek.com.vn
Link SP - Máy lọc dầu máy biến áp 
http://www.patek.com.vn/vi/product/oil-filtration-system/transformer-oil-purification-systems/cmm-1-0-detail.html