Thứ Tư, 21 tháng 2, 2018

Kìm đo đa năng trong lĩnh vực thí nghiệm điện


PATEK nhà cung cấp kìm đo đa năng, kìm đo công suất sóng hài, kìm đo và phân tích điện đa năng, kìm đo điện, đo công suất và sóng hài, đo điện năng của Hãng Chauvin Arnoux từ Pháp

Xem thêm tại website: www.patek.com.vn