Đo công suất, sóng hài

Giới thiệu đồng hồ đo công suất - sóng hài

Hãng Chauvin Arnoux/ Pháp

+ Tải/ Xem chi tiết sản phẩm:
http://patek.com.vn/vi/product/thiet-bi-thi-nghiem-do-luong/do-cong-suat-song-hai.html

+ Website PATEK Co.,Ltd: http://www.patek.com.vn/

+ Xem thêm Videos trên  PATEK Co.,Ltd:
https://www.youtube.com/channel/UCr2vHcCTYStJfDzQ1BYwo1Q

Xem video giới thiệu----------------------------------------------------------------------------------------------------
Công Ty TNHH Kỹ Thuật và Thiết Bị Thái Bình Dương

  Tel: +84 8 3 878 2992    | Fax:  +84 8 3 736 1163
  HP: +84 938.600.996     | Email: lam.nguyen@patek.com.vn
  Skype: nglam996           | Web: www.patek.com.vn
  Add: 69/1A Truong Van Hai, District 9, Ho Chi Minh City, VN
---------------------------------------------------------------------------------------
Chauvin-Arnoux: http://www.chauvin-arnoux.com/
GlobeCore:    http://www.globecore.com/
Ponovo:     http://www.relaytest.com/
Scope: http://www.scopetnm.com/
KEP:  http://www.kep.ua/Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét