Thứ Tư, 13 tháng 12, 2017

Máy đo và phân tích chất lượng điện năng

Giới thiệu về máy đo và phân tích chất lượng điện
Model: C.A 8336

Là máy phân tích chất lượng điện năng 4 kênh với 4 kênh điện áp và 4 kênh dòng chuyên dùng để kiểm tra, bảo trì, đánh giá chất lượng hệ thống điện công nghiệp và dân dụng...

Xem thêm tại link:
=> http://www.patek.com.vn/vi/product/top-sales/ca8336-detail.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét